Deník - ročník 2020

Zápis z 22.08.2020

Údolí Míru se dnes ráno proměnilo v Slzavé údolí, protože někteří učedníci se s koncem tábora neubránili slzám, ale bez konců není začátků. Těšíme se na vás na všechny zase příští rok.

Zápis z 21.08.2020

Dnešní den byl zahájen oslavnou rozcvičkou. Dnes se totiž cvičilo jen pro posílení těla a ducha a nikoli kvůli nějakému boji. Dopoledne se ze všech učedníků stali obchodníci a vyzkoušeli si, jak se dělá business. Odpoledne mělo slavnostnější nádech. Konaly se totiž soutěže o sladkosti a vše bylo zakončeno rejem povedených a nápaditých masek. Závěrečný nástup odhalil nejlepší bojovníky jednotlivých mistrů, a také nejpořádnější učedníky. Dále jsme se rozloučili s vysloužilými učedníky, kteří na památku dostali tričko. Večer se nesl v duchu hudby, oslav a tance a v pozdních hodinách se všichni příjemně unaveni odebrali na kutě.

Zápis z 20.08.2020

Protože učedníci věděli, že je dnes čeká důležitá a namáhavá cesta, a také boj s Kaiem, zahájili den společnou bojovou rozcvičkou. Na ní bylo vidět, jak velký pokrok ve svém výcviku udělali, z čehož měl Mistr Oogway radost. Než se učedníci nachystali na cestu, někteří z mistrů za pomoci několika učedníků nachystali na večer oheň ke společnému posezení. Cestu měla každá skupina jinou podle toho, kde si jejich mistr pamatoval místo úkrytu Mistra Chi. Bohužel všichni našli pouze šifrovanou zprávu s jejich posledními slovy, která je odkázala na posledního a nejlépe ukrytého mistra ovládajícího hledanou techniku. Když na místo došli zjistili, že tohoto mistra Kai nenašel a ten je tak mohl naučit techniku dávání síly Chi. Po návratu do Údolí míru zjistili, že se Dračí bojovník po boji s Kaiem ocitl v Říši mrtvých a jedině společnou silou mohou pomocí naučené techniky předat Pandovi tak silné chi, které ho vrátí zpět. Naštěstí se všem učedníkům podařilo správně spojit svoje síly a Dračího bojovníka vrátili mezi živé. Potom byli všichni odměněni od Mistra Shifu krásným talismanem. Na večerním nástupu ještě byly navíc oceněni nejšikovnější oddíly a večer společně celý den zakončili u slavnostního ohně s písní na rtech.

Zápis z 19.08.2020

Po včerejším odpočinkovém dnu se dnes Údolí míru probudilo do náročného dne. Nejprve všechny učedníky čekalo dopolední prověření jejich fyzické i duševní připravenosti na olympiádě. Soutěžili v 5 disciplínách, a to v běhu na 60 metrů, hodu do dálky, střelbě, skoku dalekém a přespolním běhu. Když bylo odsoutěženo a vypadalo to na poklidný odpočinek, koza vyvěštila šokující zprávu. Kai uprchl z Říše mrtvých a snaží se zaútočit na Údolí míru. Mistr Oogway požádal ostatní mistry o pomoc a ti se vydali na boj s Kaiem. Bohužel byl nad jejich síly a tak je nakonec museli učedníci zachraňovat společnými silami a znovu je získat na svoji stranu. Dílo se zdařilo a tak se mohli účastnit slavnostního předání medailí z olympiády. Večer Mistr Oogway pořádal soutěž "Když mistři tančí", kde všichni mistři předvedli svoje taneční umění. Za svoje výkony byli náležitě odměněni potleskem publika a zakončili den společným tancem.

Zápis z 18.08.2020

Od rána pršelo. Z cest se staly potůčky a všude bylo velmi blátivo. Proto se původní program změnil na program odpočinkový. Tento program měl několik stanovišť. Kino, ping-pong, povídání a spánek. Odpoledne už se počasí umoudřilo, ale i tak zůstal den víceméně odpočinkový. Večer se konala pěvecká soutěž, ve které všichni zúčastnění podali neuvěřitelné výkony a všem se vystoupení moc povedlo. Nejlepší z účinkujících byli samozřejmě vybráni odbornou porotou a náležitě oceněni.

Zápis z 17.08.2020

Kolem jedné hodiny ranní se velcí hlídači probudili a zjistili, že jich polovina chybí. Vzbudili tedy i mladé učedníky a požádali je o pomoc s jejich hledáním. Jeden zůstal hlídat strážní oheň a druhý se vydal se skupinou je hledat. Byla tma a cesta byla strastiplná – a vyklubala se z toho stezka odvahy. Tuto zkoušku mysli zvládli všichni zúčastnění, někteří s menším a někteří s větším úsilím. Díky této noční hře byly děti spící pod širákem buzeni až později. Mezitím ráno ve stanovém městečku proběhla hromadná intenzivní kung-fu rozcvička, která připravila všechny na nadcházející den. V průběhu dne všichni úspěšně dokončili lanový výcvik a na večer se vypravili opéct si „hady“ na oddílové ohníčky. Při návratu si i menší děti vyzkoušely projít stezkou odvahy. Opět ji všichni zvládli a znaveni po dni znaveni spokojeně usnuli.

Zápis z 16.08.2020

Dnes začal lanový výcvik, který měl za úkol utužit tělo, mysl i duši. V průběhu dne se jej zúčastnila první polovina učedníků. Večer se konala talentová soutěž, ve které spousta nadaných táborníků předvedla svůj um v téměř všech myslitelných disciplínách. Po večerním programu se nejstarší učedníci vydali k lanovému výcvikovému táboru, aby tu strávili noc u ohně a ochránili lanové překážky před případným zcizením i svými vlastními těly.

Zápis z 15.08.2020

Dle včerejších informací se všichni učedníci kung-fu v dopoledních hodinách vydali zastavit zlotřilého Lodra Shena, který se se svým loďstvem vydal podmanit si Čínu, a pak i celý svět. Tento úkol se zdařil a všechny jeho lodě s nepřemožitelnými zbraněmi byly potopeny. Večer byla mohutná oslava spojená s tancem a hudbou, zakončena velkolepým ohňostrojem, který nám tu zbyl po poraženém Lordu Shenovi.

Zápis z 14.08.2020

Po probuzení a vydatné snídani si všichni táborníci sbalili batůžky, nabrali svačinku a vyrazili zjišťovat informace o zlotřilém Lordu Shenovi. Na všech souřadnicích ze včerejšího boje s vlky se nacházeli tajemní věštci, kteří se rozhodli předat své nejasné vize příchozím, ovšem za podmínky, že pro ně uvaří dobré jídlo. Protože jsou táborníci šikovní, uvařili ke spokojenosti věštců a ti jim na oplátku rádi své věštby předali. Po návratu a spojení všech věšteb jsme zjistili, že zítra Lord Shen hodlá vyplout se svou flotilou a tajemnou zbraní, a chce s ní dobít celý svět. Samozřejmě se jej pokusíme zastavit. Večer se všichni pobavili u večerního programu „Máme rádi Brumov“, který připravily nejstarší děti.

Zápis z 13.08.2020

Hned po snídani jsme se vydali zjistit, proč vlci kradou železo z okolních vesnic. Úkol to byl těžký, ale ne nezvládnutelný. Vlkům jsme ukradli spoustu důležitých kódů a indicií, ze kterých mistři vyvodili spoustu zajímavých informací. Konkrétně, kde se nachází místa s vícero informacemi o Lordu Shenovi a jeho zlotřilých plánech. Před spaním se všichni táborníci zapojili do zábavné večerní hry „Co na to vedení?“, po které se odebrali do postýlek, aby byly ráno čilí na dlouhou a strastiplnou cestu.

Zápis z 12.08.2020

Ráno bylo opět vedro. I přes toto počasí všichni plnili své úkoly na výbornou. Odpoledne se naštěstí trochu zatáhlo, a tak úspěšně proběhlo plánované utkání ve fotbale – vedoucí proti dětem. Byl to lítý boj, ale nakonec vyhráli vedoucí. Na nástupu se zjevila tajemná věštecká koza s vidinou velkého nebezpečí. Pověděla nám o zlých vlcích, kteří kradou železo v okolních vesnicích a prozradila nám, kde se budou zítra vyskytovat. Náš plán je tedy je přepadnout a získat od nich více informací, jako proč to dělají a pro koho. Večer se všichni odebrali do lesa, rozdělali oheň a spokojeni si opekli pečivo, které nezvládli zkonzumovat odpoledne.

Zápis z 11.08.2020

Ráno nás přivítalo sluníčko. Po vyskočení ze stanu proběhla intenzivní rozcvička a přes celý den všichni táborníci plnili všemožné úkoly a hráli nejrůznější hry. Na večerní nástup přiběhl vystrašený posel, který táborníkům vyprávěl o neúspěšném boji Mistrů s Tai Lungem. Vzápětí přišli poražení Mistři a žádali o pomoc Dračího bojovníka Poa. Ten dostal od Oogwaye Dračí svitek, který dává bojovníkům zvláštní sílu. Hned nato se objevil samotný Tai Lung a po usilovném boji byl Poem poražen. Vítězství jsme společně oslavili tancem a mohli jít v klidu spát.

Zápis z 10.08.2020

Letošní tábor začal velmi netradičně. Rodiče předali své ratolesti již u rybníka. Odvoz svých zavazadel komentovaly některé děti slovy „To je jako v luxusním hotelu!“. Po mňamkózním obědě čekalo jednotlivé oddíly odpoledne plné seznamovacích her a výroby kostýmů. Na večerním nástupu je přivítal Mistr Shifu se svým učitelem Mistrem Oogwayem, kteří vycítili přítomnost Dračího bojovníka. Plán byl vybrat jednoho z mistrů kung-fu, ale nedopatřením (anebo zásahem osudu?) se jím stal původně jen šmírující, a nakonec ze střechy padající panda jménem Poe. I přes velkou nevoli většiny mistrů rozhodl Mistr Oogway, že výběr je konečný a neměnný, protože „nic není jen náhoda“. Večer byl zakončen oslavou, zpěvem a speciální večeří, při které si táborníci vyzkoušeli jíst s pomocí čínských hůlek. Nakonec se všichni odebrali načerpat síly do říše snů.