Deník - ročník 2019

Zápis z 24.08.2019

Poslední den je vždy plný slz a loučení, ale bez konců by nemohlo začínat nic nové. Těšíme se na všechny zase za rok :)

Zápis z 23.08.2019

Dnešní den se nesl v duchu oslav a radování. V první polovině dne se na počest svobodného obchodu a demokracie nastartovaly všemožné obchodní řetězce. Od malířství a výroby šperků, přes masážní a kosmetické salóny, až po sportovní centra. V této době byla i zavedená brumíkovská měna, která sice sklidila úspěch, ale nakonec přeci jen byla stažena z oběhu. V druhé polovině se všichni řemeslníci a podnikatelé rozhodli skončit s prací a navlékli se do povedených maškarních kostýmů, ve kterých si užili celé odpoledne. Den byl zakončen tanečním večerem. Každý, kdo chtěl, se mohl až do pozdních hodin prohánět po tanečním parketu a poslouchat dunění skvělé hudby. Nakonec všichni spokojeně usnuli.

Zápis z 22.08.2019

Již včera večer dostaly jednotlivé kraje informací, že prezident Snow se ukrývá poblíž 8. kraje a proto se dnes ráno vypravily na cestu vedoucí k jeho zatčení. Cesta to nebyla jednoduchá a během ní na ně čekaly šifrované zprávy o jeho místě pobytu. Nakonec se jim pomocí spojených sil podařilo Snowa zajmout a donutit ho podepsat mírovou úmluvu výměnou za mírnější trest v podobě domácího vězení. Večer se společně sešli všichni u jednoho ohně a zpěvem oslavili své vítězství.

Zápis z 21.08.2019

Dnešní dopoledne se neslo v olympijském duchu fair play. Všechny děti absolvovaly disciplíny: střelba ze vzduchovky, běh na 60 metrů, skok do dálky, hod daleký a přespolní běh, se kterými se statečně popasovaly. Odpoledne odpočívaly a na večerním nástupu jim byly na slavnostním ceremoniálu předány medaile. Vítězové jsou ale všichni, protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Během nástupu přiběhli zvědové, kteří zjistili, že Snow se ukrývá nedaleko 8. kraje a zítra je nejvhodnější čas ho porazit. Před spaním je pobavil pořad "Hodina pravdy", na které měli možnost si jednotlivé kraje zvládnutím úkolů vybojovat splnění svých přání.

Zápis z 20.08.2019

Tento den se nesl v duchu klidu a dokončování lanového výcviku. Tento výcvik proběhl úspěšně i přes drobné vyrušení roztomilými selátky. Večer všichni táborníci zocelovali své nervy na stezce odvahy, kterou také všichni zvládli a z vyčerpání okamžitě spokojeně usnuli.

Zápis z 19.08.2019

Dnešním dnem začal dvoudenní výcvik na lanech, který má za úkol zocelit všechny obyvatele 8. kraje do boje proti Kapitolu a i proti samotnému prezidentovi Snowovi. Současně probíhal boj proti zákeřným trollům obývajícím hranice 8. kraje a ohrožujícím naši bezpečnost. Povstalci, kteří se zúčastní lanového výcviku až další den, se mezitím zdokonalovali v jiných obraných i útočných disciplínách, jako je třeba střelba z luku. Večer se všichni společně odreagovali při soutěži o nejlepšího pěvce. Výhercem se stal Petr Štveráček, který si získal i největší sympatie diváků. Na druhém místě se umístila Anna Tesařová a hned v závěsu za ní byla Ema Širůčková.

Zápis z 18.08.2019

Dopoledne si děti užívaly programu podle oddílu, někteří hráli hry v lese, nebo běželi azimuťák a jiní si zkoušely své dovednosti ve střelbě z luku a z flusačky. Odpoledne čekal všechny společný program a tím bylo fotbalové utkání dětí proti vedoucím. Tento zápas byl velmi napínavý a vzhledem k pěknému počasí si jej všichni hezky užili. Malošci remizovali a starší děti prohlály proti vedoucím 5:3. Den jsme zakončili večerním programem s názvem "Co na to vedení?", kde každý oddíl odpovídal na otázky a snažil se trefit do odpovědí lidí z vedení. Nejšikovnější tři oddíly byly odměněny věcnými dary.

Zápis z 17.08.2019

Včera večer dostaly děti informaci, že v rebelii bude možné pokračovat pouze tehdy, když objeví tajné kódy k prolomení obran Kapitolu. Ráno se tedy pořádně protáhly a vyrazily na nepřátelské území tyto kódy hledat. Během dopoledne se jim tyto kódy podařilo získat, a tak si mohly užít volný program v odpoledních hodinách. Tento úspěch navíc završily tancem na večerní diskotéce.

Zápis z 16.08.2019

Dnes ráno děti během rozcvičky dostaly důležitou informaci o místě, kde je stále možnost se vzbouřit proti diktatuře Kapitolu. Aby celá mise přesunu zůstala dostatečně utajena obráncům výcvikového tábora, musely se přemístit po malých skupinách a pokyny pro cestu dostali jejich vedoucí až na poslední chvíli. Po cestě měly děti možnost se posilnit vlastnoručně uvařeným gulášem. O další cestě je instruovala ukrytá a zašifrovaná zpráva, kterou všichni zvládly vyřešit. Nakonec se všem přesun povedl a navečer se znaveni, ale spokojeni ocitli na bezpečném místě - v 8. kraji. Večer jim náladu zvedla soutěž: "Když vedení tančí", které se účastnilo 10 dvojic z řad vedoucích.

Zápis z 15.08.2019

Už se stalo takřka zvykem, že se ranní rozcvička provedla hromadně v táborovém městečku a dnes se nesla v duchu meditace a klidného protažení. Na dopoledním i odpoledním programu se každý oddíl zabavil dle vlastního uvážení. Někteří pročistili ducha, jiní procvičovali tělo a další si lámali mysl. Večer proběhla soutěž o nejkrásnějšího obyvatele výcvikového tábora v kategorii dívka a chlapec.
Výherci byli následující:
Miss - Lucka Tomková
Missák - Ondra Komprs

Zápis z 14.08.2019

Dnešní ráno započalo opět společnou rozcvičkou ve výcvikovém táboře. I přes velkou zimu se obyvatelé Panemu pořádně protáhli. Poté pokračovali ve výcviku. Během dne se postupně zapojili do bitvy korábů. Piráti byli úspěšně poraženi. Obyvatelé Panemu zvládli ulovit všechny rybičky a dokonce byl objeven i poklad. Po velkém vyčerpání z bitvy se všechny kraje vydaly na výborné jídlo od našich skvělých kuchařů. Po jídle se rozhodli pokračovat v dalším výcviku. Večer se všichni vydali na oddílové ohníčky, kde si upekli hady a zahráli zábavné hry. v závěru dne vedoucí kraje se svými praktikanty popřáli dětem krásnou noc a sladké sny.

Zápis z 13.08.2019

V noci pršelo, ale do rána se udělalo krásně, a díky tomu bylo příjemné vstávání do nového dne zpestřené kolektivní rozcvičkou. Přes den si každý kraj trénoval své zdatnosti dle vlastního uvážení. Členové některých krajů si dokonce ozdobili své pláště krajovými znaky. Večer se společně pobavili v rytmu moderní hudby.

Zápis z 12.08.2019

Tábor je tu! Huráá!! Příjezd táborníků byl letos velmi netradiční a ani sami oddíloví vedoucí netušili, jaké děti dostanou na starost. Když už všechny děti byly ubytovány, začalo televizní vysílání, ve kterém moderátor Caesar Flickerman představil tvůrce her Seneca Cranea. Tento člověk nám přiblížil význam a princip samotných her. Nečekaným hostem se stal sám prezident kapitolu Coriolanus Snow, který přivedl zajatce organizující vzpouru proti kapitolu a za trest určil, že se spolu s několika členy ze svého kraje zúčastní nadcházejících her. A v tomto okamžiku bylo vylosováno, kam se jednotliví oddíloví vedoucí přiřadí. Ve zbytku dne probíhaly klasické seznamovací hry následované sportovním vyžitím. Den jsme zakončili příjemným večerem s písní obohaceným vtipnými hrami z Partičky.