Deník - ročník 2018

Zápis z 24.08.2018

Dnešní den jsme zahájili slavnostním nástupem, kde jsme se rozloučili s nejstaršími účastníky tábora, kteří již příští rok nemohou jet. Jako malou vzpomínku dostali krásná trička s novým logem tábora. Protože členové všech rodů splnili úkoly na letošní rok, čekal na ně den plný radovánek. První v pořadí byla veselice v maskách, ta volně přešla do poutě, na které si mohly děti vysoutěžit sladké odměny. Po obědě a poledním klidu jsme navázali službami. Na nich si děti vytvořily různé atrakce, kde si mohly vydělávat, ale i utrácet své peníze. Večer jsme se sešli na posledním nástupu, na kterých jsme ocenili nejlepší táborníky každého rodu a nejpořádnější dvojice ve stanech. Abychom završili naši dvanáctidenní pouť, představitelé nejsilnějších rodů společnými silami zničili ledové srdce a tím zachránili rod Starků před smrtí. Nakonec byla slavnostně sejmuta vlajka a tím byl tábor oficiálně zakončen. Večer se děti společně pobavily na diskotéce.

Zápis z 23.08.2018

Na včerejším večerním nástupu přišel nakažený rod Starků s viděním, že disponují indiciemi k nalezení ledového srdce a jen jeho zničením mohou být zachráněni. A tak se dnes ráno vydaly všechny ostatní rody na strastiplnou cestu za nalezením ledového srdce. Po cestě plnily složité úkoly, za jejichž splnění byly odměněny diamanty. Po splnění posledního úkolu dostaly magický předmět sloužící ke zničení ledového srdce a nastřádané diamanty mohly vyměnit za část šifrované zprávy o místě, kde je srdce ukryto. Vzhledem k horkému počasí a náročnosti terénu si po návratu potřebovaly rody odpočinout. Na večer po odpočinku společně seskládaly zašifrovanou zprávu a rozluštily ji. Zjistily, že srdce je ukryto v dračím doupěti a zbývá jim pouhá hodina k nalezení. To se bojovníkům ze všech rodů povedlo a jejich vytrvalost byla odměněna pokladem, který draci střežili již dlouhá staletí. Večerní plán na zničení srdce nám překazila rychle se blížící bouře, a tak bojovníci srdce pečlivě ukryli, jeho zničení tak odložili na zítřejší den a uložili se ke spánku.

Zápis z 22.08.2018

Tento den se konal velký fotbalový zápas dětí proti vedoucím. Vedoucím se nepodařilo vyhrát ani jednou. Poprvé prohráli s nejmladší skupinou. Následovala remíza se skupinou prostřední, a pak nakonec další prohra s nejstaršími dětmi. Večer začal probíhat soud, který byl přerušen příjezdem hasičů. Ti úspěšně zlikvidovali pohromu v podobě několika vosích hnízd v dřevěném obložení budovy ve stanovém městečku.

Zápis z 21.08.2018

Ráno k nám dorazil olympijský oheň. Členové všech rodů proti sobě zápolili v pěti disciplínách. Ve skoku dalekém, v hodu do dálky, ve střelbě, v běhu na šedesát metrů a v přespolním běhu. Celá akce se nesla v duchu fair play a nikdo nebyl zraněn. Večer se mohli ti úspěšnější z nich radovat z medailí. Poté následovala Hodina pravdy, kdy jednotlivé rody musely plnit dříve zadané úkoly. Pokud se jim úkol povedlo splnit, mohli si vybrat téměř jakoukoli odměnu. Všichni byly moc šikovní, a tak se mohou těšit!

Zápis z 20.08.2018

Dnes se první polovina rodů vydala vyzkoušet své schopnosti zdolávat vodní živel. Ostatní zdokonalovali své znalosti a zdatnosti v jiných oblastech. Večer všichni prověřili svoji psychickou odolnost a vypravili se neznámým terénem prozkoumávat okolí tábora a na závěr se po jednotlivcích vraceli po tmě zpět, čímž posílili svoji odvahu a vytrvalost.

Zápis z 19.08.2018

Tento den pokračoval trénink na lanech, který byl opět velmi úspěšný. A tak jsou již všechny rody plně připraveny na blížící se boj. Večer proběhla tipovací soutěž na téma „Co na to vedení?“.

Zápis z 18.08.2018

Dnešní den začal bojový výcvik rodů na závěrečný boj s ledovými. Každý z první poloviny rodů si vyzkoušel svoji zdatnost na různých lanových překážkách, které pro ně byly připraveny hluboko v lese. Všichni výcvik úspěšně zvládli a odnesli si spoustu skvělých zážitků. Večer se všichni odreagovali u poklidného večera s hudbou.

Zápis z 17.08.2018

Hned po probuzení se všichni členové rodů začali chystat na dlouhou a náročnou cestu za zeď, jenž chrání naše území před vnějším nebezpečím. Během této cesty, měly rody za úkol obstarat některé potřebné věci jako např.: střevíc, korunku, šaty atd. Po náročné cestě jsme uvítali koupel v chladivé vodě a se svými předměty se vrátili zpět do tábora. Zde jsme zjistili, že se rod Starků sice dostal daleko za zeď, ale tam je napadli ledoví a nakazili je nemocí, při níž se zničeho nic přemění také na ledové. Zatím nevíme, kdy a za jakých okolností se takto stane, ale doufáme, že na to co nejdříve přijdeme a vyléčíme je. Večer proběhl konkurz do Sboru dobrovolných táborníků, který vyhrála Kája.

Zápis z 16.08.2018

Dnes se naše rody sjednotily a vyrazily do boje proti divokým. Členové všech rodů bojovali statečně a hrdě. Nakonec se jim podařilo strašné divoké porazit a zahnat. Během bojů jsme získali zprávu o blížícím se nebezpečí, a rozhodli jsme se, že zítra vyrazíme na cestu za velkou zeď. Večer se konala Miss a Missák Brumov 2018.

Zápis z 15.08.2018

Den začal poklidně a všechny rody se vydaly vstříc dobrodružstvím, která měla procvičit svaly nebo mysl. Večer se strhla hádka mezi vůdci dvou rodů a vyústila v potyčku s meči. Než se rozhodlo, který vůdce je silnější, došlo k nečekané události. Do tábora vpadli divocí a tak se bojující vůdci museli sjednotit k boji s těmito nevítanými hosty. Naštěstí se jim podařilo divoké porazit a získat od nich informace, které upozorňovaly na hrozící nebezpečí přicházející ze severu. Rody se tedy dohodly na dočasném příměří a rozhodly se prvně porazit divoké všemi možnými prostředky, než budou pokračovat v soubojích o získání železného trůnu. Toto dočasné příměří bylo oslaveno hudbou a tancem. Nakonec se všichni odebrali do říše snů, aby načerpali energii na blížící se boj.

Zápis z 14.08.2018

Tento den se nesl v duchu prvních bojů. Konkrétně se jednalo o boje na moři. Nejenže se nám zatoulaly ryby, ale ještě sedmizemí začali ohrožovat piráti. Rody se s tímto problémem popraly statečně. Některým se dařilo více, jiným méně. Ale to tak už ve válkách chodí. Večer se oslavovalo vítězství nad piráty, ale rody se rozdělily na menší skupinky, aby nepodněcovaly nepokoje. Oslavy probíhaly tak, že si každý ulovil a opekl svého hada. Byla to dobrůtka.

Zápis z 13.08.2018

Tak po roce je to zase tady! Opět jsem se shledali a objevilo se i několik nových tváří nejen v řadách dětí, ale i v řadách personálu. Hned po příjezdu se děti seznámily se svými oddílovými vedoucími a s pravidly chodu tábora. Na večerním nástupu nás přivítalo hejno vševidoucích havranů. Hlavní tříoký havran nás informoval o tom, že současným král sedmizemí je vážně nemocen a po jeho skonu nebude mít království žádného vládce. Proto se může všech sedm rodů ucházet o místo na výslunní, ale jen jeden rod se může stát rodem vládnoucím, a tak začal boj o železný trůn. Večer se rody pod rouškou přátelství sešly u společného stolu a naposled si užily bezstarostného opojení hudbou před blížícími se souboji.