Deník - ročník 2013

Zápis z 24.08.2013

Poslední den jsme měli za úkol uklidit celý tábor a vyklidit stany. Dětem se domů vůbec nechtělo a někteří to dokonce i oplakaly. Počasí nám na závěr vyšlo a všechno proběhlo bez komplikací. A my se na vás těšíme v dalším roce !

Zápis z 23.08.2013

Tento den se stanové městečko dopoledne proměnilo v město služeb. Všichni mohli své služby nabízet ale také využívat. Děti měly připravené například: masáže, tetování, kreslení, vázání uzlů, poker, casino atd... Odpoledne následovala pouť Kapitána Silvera spojená s karnevalem. Na pouti mohli děti soutěžit v různých disciplínách o sladkosti. Následoval poslední večerní nástup, na kterém se vyhlašovali různé soutěže, jako o nejlepšího piráta jednotlivých posádek, nejlépe uklizenou kajutu a nejlepší posádku Kapitána Silvera. Po večeři děti čekala diskotéka která byla prodloužená a proložena závěrečným ohňostrojem.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 22.08.2013

Po snídani děti vyrazily na celodenní výlet, který se velice vydařil. Počasí nám přálo a děti měly dobrou náladu. Celý tento výlet panoval v jiném duchu, protože do něj bylo vloženo několik stanovišť s úkoly. Pirátské posádky obcházely jednotlivé stanoviště se znalci (zdravověda, šifry, uzly, topo ) a plnily další obtížné úkoly. Naštěstí všechno dobře zvládly a poté se setkaly u rybníka se všemi klíči k odemčení pokladu. Andrea Havránková, která měla jako první všechny znalce, vytáhla z truhly „Krvavý diamant“. Potom došlo k vyhodnocení posádek. Výherci se stala posádka „Černý stín“, na druhém místě se umístila „Černá záhuba“ a třetí místo obsadili „Rebelové“. Celý večer jsme zakončili závěrečným táborákem. Nejstarší děti si pro všechny zaměstnance tábora připravily „Miss 2013“.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 21.08.2013

Ráno po snídani se všechny oddíly celý den věnovaly vlastním aktivitám. Na večerní program byla pro děti připravena nová vědomostní hra „Souboj bambitek“. Cílem této hry bylo otestovat vědomosti dětí, ty byly rozděleny na 2 věkové kategorie. Mladší dostávali otázky z okruhu pohádek, písniček, pořekadel a tábora, zatímco těm starším byly kladeny otázky ze školních předmětů, z nářečí a cizích slov. Body, které jednotlivé oddíly získaly za správně zodpovězené otázky, se sečetly. Oddíl s nejvyšším počtem bodů si mohl vybrat krásné ceny. Celou tuto soutěž vyhrála posádka Rebelové.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 20.08.2013

Dnes ráno měly děti odložený budíček o jednu hodinu z důvodu dlouhého večerního promítání filmu. Všichni byli rádi, že se mohly tak dlouho prospat. Dopolední program měly děti podle svého oddílu. Po odpoledním klidu se jednotlivé posádky odebraly na předem určená stanoviště. Tam plnily úkoly, které prozkoušely jejich šikovnost. Disciplíny prověřovaly, zda-li piráti dokáží ulovit ryby harpunou, jestli dokáží rychle přemístit poklad do lodě nebo si zapamatovat tajnou zprávu a poslat ji dále. Na večerním nástupu bylo konečně vyhlášeno pirátské klání. Na večer se všichni sešli kvůli chladnému počasí v zimní jídelně a někteří odvážlivci předvedli svůj hlas před porotou. Všechny výkony byly velmi vyrovnané, porota ovšem vybrala jako nejlepší pěvkyni Danielku Neoralovou, na druhém místě se umístila Adele Mhaini a na třetím Igor Kučera. Speciální cenu poroty dostala Terezka Danišová a cenu sympatie ve zpěvu získala Verunka Danišová.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 19.08.2013

Dnes dopoledne proběhlo pirátské klání. Soutěžilo se v pěti disciplínách – běh na 60 m, hod daleký, skok do dálky, střelba a přespolní běh. Děti byly rozdělení do sedmi kategorií podle věku a pohlaví. Počasí nám dopoledne přálo a žádné zranění ani diskvalifikace nebyla. Odpoledne měly posádky naplánováno koupání, ale z důvodu špatného počasí se zvolil náhradní program, tím pádem ani večer nebyl nástup, kde měli být vyhlášeni všichni výherci z pirátského klání, a nástup byl přesunut na úterý. Večer se děti dívaly na film „Piráti z Karibiku“ ke kterému byl pro děti připraven popkorn.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 18.08.2013

Dnes byl posunutý budíček, aby děti měly sílu na náročný boj o pevnost, kde měly za úkol nasbírat co největší počet vajíček. Úkol jim ztěžovali strážci pevnosti, kteří ji bránili pomocí dělových koulí. Všechny posádky prokázaly statečnost a na nástupu se vyhlásili nejlepší z nich. Odměnou pro každý oddíl byly zlaté dukáty. Večer následovala naše oblíbená pirátská „Miss“. Každá účastnice divákům předvedla úžasné vystoupení včetně promenády v pirátském obleku. Letošní „Miss“ vyhrála Veronika Danišová, která nás okouzlila svou anglickou písní. Na druhém místě se umístila Denisa Tomková, třetí místo obsadila Anna Drlíková. Pirátské „Miss“ měly velikou radost ze svých krásných cen.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 17.08.2013

Brzo ráno děti vyrazily na náročnou cestu. Na celodenním výletu měly najít mapu na prokletý ostrov. Celý den proběhl v pořádku a děti měly plno zážitků. Jednotlivé oddíly navštívily Křížovice, kde mohly vidět nádhernou výstavu obrazů v galerii, Kozárov s rozhlednou a také se podívaly do Lomnice. Po příchodu do tábora následoval odpočinek, a také vydatná večeře. Na večerním programu se děti skvěle pobavily na diskotéce.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 16.08.2013

Dnes ráno po snídani děti čekal neobvyklý nástup, na kterém se rozdělily podle věku a šly bojovat s lidojedy. Bojovaly s nimi celé dopoledne. V odpoledním klidu děti nabraly sílu na další oddílové aktivity. Hrály fotbal, ringo, ping pong, střílely z luku, vzduchovky a flusačky. Na večerním nástupu byli vyhlášeni výherci z boje s lidojedy a byly jim předány hodnotné ceny a dukáty pro jejich posádku. Děti se během uplynulých dnů připravovali na dnešní večerní program „Missák“. Tato soutěž se všem pirátům moc líbila. Brumovským „ Missákem“ se letos stal Roman Maňas, druhé místo a titul „Missák sympatie“ obsadil Natánek Tetur a krásné třetí místo díky svému šamanskému převleku a vtipům, které všechny velice pobavily, získal Martin Rozsypal. Musíme však poděkovat i ostatním soutěžícím, kteří nás po celý večer skvěle bavili.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 15.08.2013

Dnešní den děti pokračovaly v lanových aktivitách, kde nakonec všichni úspěšně složili zkoušky na pravého piráta. Poslední oddíly dostaly pirátské šátky v barvě jejich posádky. Díky tomu byl večerní nástup krásně barevný. Odpolední svačinu si děti musely najít na stromech v okolí tábora. Každý oddíl dostal indicie, kde se svačina nachází a mohl jít hledat. Dále se podařilo prvním pirátům naplnit amulet plnou ochrannou mocí za splnění všech znalců. Na večerním programu se děti zdokonalovaly ve zpěvu námořnických písní.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 14.08.2013

Po dlouhé a chladné noci nás sluníčko ráno zahřálo a mohli jsme vyrazit překonat zrádná pirátská lana. Splnit tento úkol bylo velmi důležité, neboť každý, kdo chce býti pirátem a plavit se na lodi, potřebuje zvládat všechny nástrahy lodních lan. Každý z posádky, který lana překonal, dostal šátek, díky kterému byl přijat mezi pravé piráty. Posádkám s názvy Temná bouře, Rumové koule a Černá záhuba se s vypětím všech sil a při troše štěstí nakonec podařilo uspět a získat šátky jejich barvy a tím hodnost piráta. Na zbytek posádek čeká tento nelehký úkol zítra. Uvidíme, zdali se jim to také povede. Pokud ano, tak se přiblížíme k získání krvavého diamantu a velikého pokladu!

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 13.08.2013

Dnes po krásném ránu jsme se vydali na dlouhou cestu za získáním talismanů, které nás ochrání před prokletím spojeným se vstupem na zakletý ostrov. Čekaly na nás těžké úkoly, které dokonale procvičily naše smysly. Za použití veškeré vůle se nám podařilo úkoly splnit. Nakonec se můžeme všichni do jednoho pyšnit zvládnutím Šamanské zkoušky. Při těchto zkouškách nás natáčela Tišnovská televize a všichni jsme zvědaví na reportáž kterou budete moci časem najít na webových stránkách Tišnova i na youtube.com. Hned jak skončil polední klid, vydali jsme se na různé aktivity kousek od tábora a náramně si to užili. Na nástupu jsme se dověděli, že na nás zítra čekají piráti s jejich zrádnými lany, a prý se máme na co těšit. Večer jsme hráli hru „Máte rádi tábor“, kde jsme si důkladně prověřili naše znalosti o areálu tábora, o našich vedoucích a o ostatním personálu tábora. Po náročném dni jsme všichni zalehli do postýlek, plní očekáváni na další den.

Fotografie z tohoto dne!


Zápis z 12.08.2013

Dopoledne děti přijely s velkým nadšením. Seznámily se se svými oddílovými vedoucími a ubytovaly se ve stanech. Poté se každý oddíl, jak už v lese nebo na hřišti, zahrál pár her na seznámení se svojí posádkou. Po seznámení byly posádky pozvány na tajnou poradu, kterou svolal kapitán Silver v hospodě U Papoucha, za cílem najít krvavý diamant. Kapitáni po dlouhém váhání souhlasili, že se s posádkami vydají na plavbu za pokladem. Na počest této události nechal kapitán Silver vyvěsit pirátskou vlajku a pozval svého barmana z lodi, který předvedl úžasnou „flair show“ (můžete se těšit na video). Nakonec se všichni zúčastnili hostiny s přípitkem.

V tomto deníku ještě není žádný zápis!